Volajte +421 945 459 655 (recepcia),   Otvorené: Po - Pia ( 7:00 - 19:00 )

CENNÍK

Cenník zdravotníckych výkonov platný od 1. júna  2018

 

Vyšetrenie, administratíva, anestézia a prevencia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

001

Preventívna stomatologická prehliadka

D02

23,00

3,00

002

Preventívna stomatologická prehliadka v tehotenstve

D02a

23,00

3,00

003

Cielené stom. vyšetrenie + fókusy

D03

21,50

11,50

004

Komplexné vstupné pedostom. vyšetrenie

D04

35,00

3,00

005

Akútne vyšetrenie – bez objednávky /nový pacient/

D11

17,00

12,00

006

Krátky adm. výkon

D37

9,00

5,50

007

RVG intraorálna snímka zubov

D52

10,00

5,00

008

RTG - OPG

D54

25,00

10,00

009

RTG - CT

D54a

45,00

20,00


Anestézia

Pokladničný kód

Názov výkonu

kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

010

Injekčná anestézia vyžiadaná

A02

16,00

8,00

 

011

Vyžiadaná slizničná        u anestézia    deti  a dospelých

A02a

1,00

1,00

012

Doplatok za lokálne anestetikum, supracain 4%

A02b

8,00

5,00

013

Odstránenie zubného kameňa a povlaku  z jedného sextantu

N03

15,00

10,00

 

014

Odstránenie zubného kameňa ultrazvukom + lokálna fluoridácia, celá DÚ

N03a

60,00

30,00

015

Dentálna hygiena pieskovaním celá DÚ

N03p

60,00

30,00

016

Odstránenie  zubného kameňa – čeľusť alebo sánka

N03es

35,00

22,00

017

Pečatenie fisúr – 1 zub

N3p

10,00

10,00

 

018

Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny, fluoridácia do 18 veku

N11

30,00

14,00

019

Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny, fluridácia po 18 veku

N11x

30,00

15,00

020

Pieskovanie 1 sextantu

N11a

10,00

10,00

021

Bielenie vnútorné 1 zub – jedno sedenie

B01a

20,00

20,00


Dentoalveolárna chirurgia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

022

Extrakcia mliečneho zuba s povrchovou anestéziou

E01

10,00

5,00

023

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa

E01a

17,00

10,00

024

Extrakcia zuba alebo koreňa jednod.

E11b

28,00

15,50

025

Extrakcia  viackoreňového zuba jednod.

E12

42,00

20,50

026

Sutúra extrakčnej  rany

E14

10,00

10,00

 

027

Neplánovaná chirurgická extrakcia

Trvalého zuba alebo jeho časti + šitie rany

E21

60,00

50,00

028

Chirurgická extrakcia zuba

E22

65,00

40,00

029

Dekapsulácia zuba

E31

20,00

10,50

030

Naloženie aktívneho ťahu na   retinovaný  zub

E34

65,00

25,00

031

Resekcia koreňové hrotu

E40

80,00

70,00

032

Resekcia každého ďalšieho koreňové hrotu pri viac koreňových zubov

E42

65,00

30,00

033

Trepanácia - Incízia mukoperiostu

E45

40,00

20,00

034

Zastavenie poextrakčného krvácania, lokal. prostriedkami a sutúra

E51

21,00

15,00

035

Vyšetrenie pred zákrokom dentoalveolárnej chirurgie

E60

10,00

5,00

036

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej chirurgie

E61

15,00

7,00

037

Chirurgická revízia rany

E63

17,00

5,50

038

Exkochleácia, toaleta rany, drain, ozón

E63a

20,00

8,00

039

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

C07

15,00

8,00

040

Postextračná korekcia alveoly intrúziou

C08

15,00

8,00

041

Excízia mäkkých tkanív – gingivektómia - elektrocauter s anest

C10

22,00

22,00

042

Intraorálna incízia dentogénneho abscenu

C41

25,00

17,00

043

Plastika oroantrálnej komukácie

C51

80,00

50,00

044

Repozícia subluxovaného alebo luxovaného zuba

C61

70,00

15,00

045

Manuálna repozícia luxácie TMK

T01

15,00

5,00

046

Odber materiálu na lab. vyš.

P40

15,00

5,00

047

Egalizácia alveolárneho výbežku

E64

68,00

15,00

048

Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov

P08

60,00

12,00

049

vestibuloplastika

P09

80,00

20,00


Parodontológia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

050

Odstránenie lokálneho dráždenia – úprava výplne

P05

14,00

6,50

051

Gingivektómia

P23

10,00

5,00

052

Odklopenie frontálneho MPL

P32

75,00

15,00

053

Odklopenie laterárného MPL

P33

80,00

15,00

054

Lokálne ošetrenie gingívy alebo sliznice - afty

P07

8,50

4,50

055

OZÓN – 3 ošetrenia

T03x

10,00

10,00

056

OZÓN – 1 ošetrenie

T03o

3,00

3,00

057

OZÓN – 5 ošetrení

T03y

15,00

15,00


Dentoalveolárna chirurgia + Maxilofaciálna chirurgia  

 1. B. zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia poistenci Kategórie  

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

058

Komplexné paradontol. vyšetrenie

P 01

 

11,00

059

Kontrolné paradontol. vyšetrenie

P 02a

 

04,00

060

Skúška artikulácie  pred odklopením MPL

 

 

15,00

061

Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov od 19 do 60 rokov

P 08

 

15,00

062

Vestibuloplastika

P 09

 

25,00

063

Gingivektómia – 1 zub

P 23

 

5,00

064

Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka

P 32

 

26,00

065

Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka

P 33

 

30,00

066

Príplatok k certifikovaným výkonom

/ P 09, P 23, P 32, P 33/

P 65a

 

14,00

067

Patefakcia nad 18 rokov

*

 

55,00

 

 

 

 

 


Dentoalveolárna chirurgia + Parodontológia

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

068

Odklopenie mukoperiost. Laloka v rozsahu 1 zuba

1P

 

15,00

069

Laterálny posun laloka v rozsahu 1 zuba

2P

 

15,00

070

Alloplastický materiál – náhrad konst. Defektu za 1 zub- poresorb TCB

3P./a

 

26,00

071

Alloplastický materiál – náhrad konst. Defaktu za 1 zub Ostim

3 P/b

 

35,00

072

Alloplastický materiál – náhrad konst. Defaktu za 1 zub Easy Graft

3 P/c

 

70,00

073

Resorbovateľná membrána

4 P

 

40,00

074

Parodontálny obväz na báze zinkoxydeugenolu

5 P/a

 

5,00

075

Parodontálny obväz /nadštand./

5 P/b

 

05,00

076

Fotokompozitná dlaha na 1 zub

6 P

 

06,50

077

Fotokompozitná dlaha na 1 zub u deti / do 18 r. /

7 P

 

05,00

 

 

 

 

 

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

078

SIC svetlom tuhnúci ako plast. Výplň – 1 plôška

 

13 P/a

 

10,00

079

SIC svetlom tuhnúci alebo amalgám ako plast. Výplň 1 plôška ml. zub

 

13 P/b

 

05,00

080

SIC svetlom tuhnúci ako plast. Výplň – 2 plôšky

 

14 P/a

 

15,00

081

SIC svetlom tuhnúci alebo amalgám ako plast. výplň 2 plôšky ml. zub

 

14 P/b

 

7,00

082

SIC svetlom tuhnúci  ako plast. výplň 3 plôšky

 

15 P/a

 

20,00

083

SIC svetlom tuhnúci alebo amalgám ako plast. výplň 3 plôšky ml. zub

 

15 P/b

 

09,00


Záchovná stomatológia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

084

Jednoplôšková výplň zuba -

V01

27,00

17,00

085

Jednoplôšková výplň zuba – fotokompozit – krčky zadné zuby

V01a

22,00

12,00

086

Jednoplôšková výplň zuba - fotokompozit –  zadné zuby

V01a

41,00

30,00

087

Dvojplôšková výplň zuba

V02

41,00

20,00

088

Dvojlôšková výplň zuba - fotokompozit –  zadné zuby

V0a

56,50

40,00

089

trojlôšková výplň zuba

V03

46,00

29,00

090

trojlôšková výplň zuba - fotokompozit –  zadné zuby

V03a

66,50

50,00

091

Jednoplôšková výplň zuba - fotokompozit –  predné zuby

V05

31,00

20,00

092

Dvojlôšková výplň zuba - fotokompozit –  predné zuby

V06

57,00

 

33,00

093

trojlôšková výplň zuba - fotokompozit –  predné zuby

V07

66,50

40,00

094

Rekonštrukcia korunky zuba – priama

Fotokompozit – bez čapu

V10a

102,00

80,00

095

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba  bez RTG

V41

52,00

23,00

096

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba  - 2

V42

86,00

32,00

097

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba  - 3

V42a

102,00

50,00

098

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba  - 4

V42a

115,00

62,00

099

Dočasné ošetrenie zubného kazu  -pasta

V20

15,00

10,00

100

Aplikácia MTA

V21

21,00

20,00

101

Paliatívne endodontícke ošetrenie – trepanácia – bez objednania

V31

21,00

13,00

102

Paliatívne endodontícke ošetrenie – trepanácia – 2 x k.k.

V31a

31,00

22,00

103

Paliatívne endodontícke ošetrenie – trepanácia – 3,4  x k.k.

V31a

41,50

31,50

104

Paliatívne endodontícke ošetrenie – trepanácia mliečného zuba

V31a

15,00

08,00

105

Ošetrenie zubného kazu, Kapsulovaný GIC

V12

31,00

13,50

106

Ošetrenie citlivých zub. Plôšok – lakom

V16a

6,50

5,50

 1. zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia poistenci I. Kategórie

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

107

Jednoplôšková výplň zuba – amalgám

V01

 

15,00

108

Dvojplôšková Výplň zuba - amalgám

V02

 

18,00

109

trojlôšková výplň zuba – amalgám

V03

 

21,00

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

110

Priama rekonštrukcia korunky - fotokompozit

16 P

30,00

30,00

111

Priama rekonštrukcia korunky amalgám

17 P

 

20,00

112

Parapuálny čap – 1 zub

18 P

 

08,00

113

Ošetrenie citlivých  zub. Plôšok /1 zub svetlom tuhnúci / materiál/

19 P/a

 

10,00

114

Medikamentózne ošetrenie kor. Kanálika / do 3 sedení/

20 P

 

15,00

115

Odstránenie parodontálnej dlahy

21 P

 

10,00

116

Príplatok za šicí materiál, nadšt.

22 P

 

03,50

117

Opätovné plnenie kor. Kanálika – za 1 kor. Kanálik, reendodoncia

24 P

 

30,00

118

Rekanalizácia 1 koreňového zuba

24 P/a

 

20,00

119

Rekanalizácia viac koreňového zuba viac ako 1 KK

25 P

 

50,00

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

120

Transparentné podnebie

35 P

 

20,00

121

Výstuž podnebia /prefabrikovaná mriežka /

36 P

 

40,00

122

Vyčistenie skeletovej konštrukcie

37 P

 

05,00

123

Prepílenie mostíka mimo korunky

38 P

 

09,00

124

Prepílenie prsteňa, náušnice

39 P

 

06,00

125

Vyžiadaná konzultácia, vyšetrenie za každú  začatú hodinu

40 P

 

20,00

126

Fyzikálna terapia / 1 hodina /

41 P

 

01,00

127

Korunka  C + B

43 P

 

45,00

128

Dočasný ochranný mostík živicový – 3 členy

44 P/a

 

30,00

129

Každý ďalší člen navyše

44 P/b

 

05,00

130

Oprava – zub vypadnutý z náhrady

45 P

 

30,00

131

Oprava – každý ďalší vypadnutý zub

46 P

 

04,00

132

Oprava retenčného prvku

47 P

 

30,00

133

Rozšírenie náhrady po extrakcií jedného zuba

 48 P

 

13,00

134

Rebazácia náhrady - nepriama

49 P

 

60,00

135

Imediátna náhrada  - celková

50 P/a

 

100,00

136

Imediátna náhrada  - čiastočná

50 p/b

 

50,00

137

Čistenie dentálneho kovu

51 P

 

04,00

138

Fazeta  estetická zo špec. Živice – 1 plôška

52 P/a

 

11,00

139

Fazeta  estetická zo špec. Živice – ďalšia plôška

52 P/b

 

03,50

140

Liečba ochorení parodontu a ústnych slizníc - ozoterapia

54 P

 

05,50

141

Odstránenie piercingu

55 P

 

30,00


Stomatologická protetika

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

142

Provizórna korunka zhotovená v ambulancií - protemp

C62a

21,00

20,00

143

Pulpálny čap – prefabrikát - titánový

V46a

21,00

15,00

144

Čap koreňový individ. zhotovený v laboratóriu

V46a

75,00

50,00

145

Stiahnutie korunky / počíta sa za každú korunku /

F63

21,00

16,00

146

Oprava fazety v mostíku / spofacryl /

F63b

21,00

25,00

147

Fixačná dlaha do 3 zubov

F63a

28,00

28,00

148

Fixačná dlaha nad 3 zuby

F63a

48,00

48,00

149

odtlačok

F63a

10,00

10,00

150

Doplnenie zuba cez sklenené vlákno

P02

140,00

140,00

151

Náhryzová dlaha

P02a

55,00

55,00

152

Medzerník / do 4 zubov /

P01a

50,00

50,00

153

Zásuvný spoj

P03z

51,00

51,00

154

Skeletovaná konštrukcia

P011

101,00

120,00

155

Liata plášťová korunka

*

60,00

60,00

156

Korunka živicová  C+B

*

42,00

42,00

157

Korunka živicová  / špec. Živica  G. /

*

54,00

54,00

158

Fazetovaná korunka/ špec. živica/

*

80,00

80,00

159

Fazetovaný člen / špec. živica/

*

80,00

80,00

160

Atraumatická korunka, člen / špec. živica/

*

90,00

90,00

161

Kovokeramická korunka

*

120,00

120,00

162

Kovokeramická korunka, Fazetovaný člen

*

120,00

120,00

163

Sklenený pulpálny čap

*

30,00

30,00

164

ČSN do 6 zubov

*

136,00

136,00

165

ČSN viac ako 7 zubov

*

136,00

136,00

166

Celková snímateľná náhrada

*

150,00

150,00

 1. zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia poistenci I. Kategórie

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

167

Komplexné stomatologické vyšetrenie

F01

 

11,00

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

168

Opakovaná inštruk. a nácvik ústnej hygieny

56 P

 

07,00

169

Zhotovenie alginátového odtlačku v sánke alebo čeľusti – 1 odtlačok

58 P/a

 

11,00

170

Zhotovenie silikónového  odtlačku v sánke alebo čeľusti – 1 odtlačok

58P/b

 

23,00

171

Bielenie zubov – zuby v sánke v rozsahu druhých premolárov

60 P

 

90,00

172

Bielenie zubov

62 P

 

180,00

173

Doplatok za lokálne anestetikum, ubistesin

65 P

 

04,00

174

Implantácia 1 implant. V jednom sedení

68 P

 

66,50

175

Implantácia viacerých impl. Na rôznych miestach alveolárnych výbežkov v jednom sedení

69 P

 

59,70

176

Implantácia viacerých impl.za sebou v rade v jednom sedení

70P

 

53,00

177

Riadená tkanivová regenerácia – dodatkové výkony pri implantácii 1 Implant.  v jednom sedení

Cena za regeneráciu jedného lôžka

71 P

 

33,50

178

Riadená tkanivová regenerácia – dodatkové výkony pri implantácii viac Implant.  Na rôznych miestach alveolárnych výbežkov

Cena za regeneráciu jedného lôžka

72 P

 

30,00

179

Riadená tkanivová regenerácia – dodatkové výkony pri implantácii viac Implant- za sebou v jednom sedení

Cena za regeneráciu jedného lôžka

73 P

 

27,00

180

Riadená tkanivová regenerácia- riadená kostná regenerácia na 1 lôžku v 1 sedení

Nesúvisiaca s implantológiou

74 P

 

33,50

181

Riadená tkanivová regenerácia riadená kostná regenerácia na rôznych miestach v 1 sedení

Nesúvisiaca s implantológiou

75 P 

 

29,00

182

Riadená tkanivová regenerácia riadená kostná regenerácia na lôžkach viac zubov v rade  1 sedení

Nesúvisiaca s implantológiou

76 P  

 

26,50

183

Sinus lift jednostranne

77 P

 

133,00

184

Sinus lift obojstranne v 1 sedení

78 P

 

232,00

185

Zhotovenie fixného retaineru

80 P

 

20,00

186

Oprava fixného retaineru

81 P

 

03,50

187

Ošetrenie s mikroskopom 13€ sa pripočíta k výkonu / anestézia ...

82 P

 

50,00

188

Vyšetrenie diagmentom

83 P

 

10,00

189

Čapový systém so skleneným vláknom 15 € + nadstavba samost.

84P

 

20,00

 1. C. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

190

Preventívna výplň v trvalom chrupe na 1 zub

85 P

 

09,00

191

Kompomerná výplň v ml. chrupe 1 plôška

86P/a

 

05,00

192

Kompomerná výplň v ml. chrupe 2 plôšky

86P/b

 

06,00

193

Kompomerná výplň v ml. chrupe 3 plôšky

86P/c

 

06,50

194

Kompomerná výplň v trvalom chrupe  1 plôška, distálny úsek

87P/a

 

13,00

195

Kompomerná výplň v trvalom chrupe 2 plôšky, distálny úsek

87P/b

 

17,00

196

Kompomerná výplň v trvalom chrupe 3 plôšky, distálny úsek

87P/c

 

20,00

197

Kompomerná výplň v trvalom chrupe  1 plôška, frontálny úsek

87P/d

 

11,00

198

Kompomerná výplň v trvalom chrupe  2  plôšky, frontálny úsek

87P/e

 

16,00

199

Kompomerná výplň v trvalom chrupe  3 plôšky, frontálny úsek

87P/f

 

22,00

200

Kompozitná fazeta z voľnej ruky

88 P

 

25,00

201

Prefabrikovaný intrapulpálny kovový čap

89 P

 

15,00

 1. D. doplatok pacienta k zdravotným výkonom v základnom prevedení poskytnutých v súvislosti so zubným kazom v prípade, ak pacient neabsolvoval v predchádzajúcom roku preventívnu prehliadku.

Pokladničný kód

Názov výkonu – Diagnóza

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

202

Diagnóza  V 12

D 1

 

15,00

203

Diagnóza  V 13

D 2

 

15,00

204

Diagnóza  V 01

D 3

 

25,00

205

Diagnóza   V 02

D 4

 

35,00

206

Diagnóza   V 03

D 5

 

40,00

207

Diagnóza   V 05

D 6

 

30,00

208

Diagnóza    V 06

D 7

 

45,00

209

Diagnóza   V 07

D 8

 

50,00

210

Endodontické ošetrenie 1 kor. zuba

D 9

 

40,00

211

Endodontické ošetrenie viac kor. zuba

D 11

 

80,00

Cena fixnej a snímateľnej  protetickej práce na tvári individuálne kalkuláciou nákladov na prácu


Čeľustná ortopédia

 1. zdravotné výkony plne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia poistenci Kategórie
 2. zdravotné výkony čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia poistenci Kategórie

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

212

Č.O. konzultácia

O 01

 

05,00

213

Vstupné č.o. vyšetrenie

O 02

 

10,00

214

Č.o. kontrola aktívnej liečby

O 06

 

05,00

215

Č.o. kontrola počas retencie

O 06a

 

05,00

216

Konštrukčný zhryz

O 09

 

04,00

217

Separácia zubov / jedna medzera/ s výberom krúžkov

O 21

 

04,50

218

Adaptácia a nacementovanie súčiastky fixného aparátu

O 22

 

05,00

219

Určenie rastovej fázy na základe rtg

O02

 

02,50

220

Návrh liečebného plánu

O07

 

05,00

221

Analýza tele rtg snímky hlavy v indikovaných prípadoch

O04

 

08,00

222

Analýza č.o. modelov

O05

 

05,00

223

Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. Bumperu

O24

 

08,00

224

Nasadenie extra orálneho ťahu

O25

 

10,00

225

Príprava a naviazanie parciálneho oblúka

O27

 

05,00

226

Príprava a naviazanie celého oblúka pri fixnom aparáte na jednu čeľusť

O28

 

16,00

227

Odstránenie naviazaného oblúka

O29

 

05,00

228

Úprava snímateľného aparátu  v ambulancií

O30

 

05,00

229

Úprava fixného aparátu 

O31

 

07,50

230

Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia ma jeden zub

O32

 

03,00

231

Zábrus zuba z č.o. dôvodov za jeden zub

O37

 

01,50

 1. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia    Kategórie – výkony a liečba pacientov nad 18 rokov a pacientov s estetickým odchýlkami do 18 rokov a pacientov, ktorí už boli predtým v č.o. liečbe bez obmedzenia veku :

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

232

Určenie rastovej fázy na základe RTG snímku ruky

O03

 

05,00

233

Diagnostická prestavba ort. modelov

O08

 

45,00

234

Zhotovenia fixného  retainera

ČO1

 

20,00

235

oprava fixného  retainera na 1 zub

ČO2

 

05,00

236

Zhotovenia 3 D modelov

ČO3

 

55,00

237

Analýza 3D CT

ČO4

 

10,00

238

Adaptácia a nacementovanie súč. Linguálnom aparáte

ČO5

 

40,00

239

Príprava a naviazanie pri Linguálnom aparáte

ČO6

 

40,00

240

Odstránenie naviazaného oblúka pri Linguálnom aparáte

ČO7

 

12,00

 1. zdravotné výkony neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia    Kategórie – výkony a liečba pacientov nad 18 rokov a pacientov s estetickým odchýlkami do 18 rokov :

Pokladničný kód

Názov výkonu

Kód

Cena výkonu v €

Pacient uhrádza v €

241

Úprava linguálneho aparátu

ČO8

 

30,00

242

Stiahnutie linguálneho aparátu a zar. Na jeden zub

ČO9

 

30,00

243

linguálny aparát Incognito 1 čeľusť

ČO10

 

3 400,00

244

linguálny aparát Incognito 2 čeľuste

ČO11

 

4 900,00

245

Invisaling

ČO12

 

4 900,00

246

Zavedenie dočasného kotviaceho zariadenia

ČO13

 

50,00

 

Ak si chcete objednať termín alebo potrebujete viac informácií o našich službách, volajte na číslo

+421 945 459 655

Copyright © 2018 AKADÉMIA KOŠICE, n.o. Všetky práva vyhradené.